Technik ortopeda - co robi?

Technik ortopeda – co robi?

Czy słyszałeś kiedy o kimś takim jak technik ortopeda? Technik ortopeda to osoba, która coraz częściej pojawia się w klinikach ortopedycznych, a mimo to nadal jest mało znany dla szerszego grona pacjentów. Czym zajmuje się taka osoba? Jakie ma uprawnienia? Czy można udać się do niego np. na alloplastykę stawu biodrowego https://ortho-expert.pl/oferta/alloplastyka/ lub artroskopię łąkotki https://ortho-expert.pl/artroskopia-szczecin/? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Jak zostać technikiem ortopedą?

Zacznijmy od tego w jaki sposób możliwe jest zostanie technikiem ortopedą. Zawód ten należy do grupy zawodów regulowanych i nie może wykonywać go każda osoba, która przejdzie przez proces rekrutacyjny. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Jak można je zdobyć? Otóż pierwszym sposobem jest wybór odpowiedniej szkoły. Placówka taka powinna pozwalać na uzyskanie średniego wykształcenia medycznego – o profilu technik ortopeda. Inna droga do wykonywania tego zawodu to ukończenie szkoły policyjnej o profilu biochemika lub uzyskanie odpowiedniego certyfikatu – tak zwanego certyfikatu mistrza w zawodzie technik ortopeda. Uzyskanie wszystkich wymienionych wcześniej tytułów poprzedzone są egzaminami ściśle określonymi przez normy państwowe. Mają one na celu sprawdzić wiedzę kandydatów, a organizowane są przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) – odpowiadającą również za matury. Żaden pretendent, który nie posiada niezbędnej wiedzy, nie przejdzie przez ten etap.

Uprawnienia

Technik ortopeda - co robi?Jakie uprawnienia posiada technik ortopeda i czym właściwie się zajmuje? Otóż zajmuje się on projektowaniem, wykonywaniem i sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Do jego zadań należą: realizacja zamówień indywidualnych, dostosowanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb pacjenta, prowadzenie instruktaży posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonywanie pozytyw gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbka wykończeniowa przedmiotów ortopedycznych, dobieranie i stosowanie metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobieranie miary, a także dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych. Po skończonej edukacji, pracownik posiada szereg umiejętności, które pomogą mu odnaleźć się na rynku pracy. W szczególności, osoba taka posiada specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętego wyposażenia medycznego, przez co może stanowić dobre wsparcie dla lekarza ortopedy i placówek medycznych. Na podstawie zlecenia lekarskiego potrafi dokładnie określić jakie przedmioty będą niezbędne podczas leczenia pacjenta. Potrafi także stwierdzić w jakie sprzęty należy wyposażyć przychodnię, a także samodzielnie zaprojektować ortezy i inne przyrządy przydatne w czasie rehabilitacji. Czym więc może się zajmować?

Czym może zajmować się technik ortopeda?

  • Technik ortopeda może podążać w kierunku technicznym. Oznacza to, że swoją pracę wiązał będzie z projektowaniem takich sprzętów jak np. ortezy i gorsety ortopedyczne, czy też inne przydatne podczas rehabilitacji przedmioty. W tej sytuacji zatrudniony zostać może przykładowo w wyspecjalizowanych zakładach, które zajmują się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego. Oznacza to, że nie spotkasz go w klinice, gdyż nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z klientem. Jedynie wyprodukowane przez niego przedmioty zostaną dostarczone pacjentowi, który ich potrzebuje.
  • Inną opcją, którą może wybrać technik ortopeda, jest rozpoczęcie pracy jako sprzedawca lub przedstawiciel handlowy. Nie brzmi to jakby miało związek z wykonywaniem tego zawodu? Otóż praca ta miałaby polegać na dostarczaniu i dystrybucji gotowych wyrobów ortopedycznych do krajowych odbiorców. Ten zawód wymaga już większego kontaktu z ludźmi. Takiego technika ortopedę spotkać można np. podczas realizacji zaleceń lekarskich. Posiadane kierunkowe wykształcenie oraz perfekcyjna znajomość tematu pozwala technikowi ortopedycznemu najlepiej zająć się doborem odpowiednich akcesoriów. Jest to natomiast zawód mniej płatny niż ten wspomniany wcześniej, wiążący się z projektowaniem sprzętów ortopedycznych.
  • Technicy ortopedzi często wybierają także taką opcję jaką jest asystowanie lekarzowi ortopedzie podczas wizyt pacjentów. To właśnie ten zawód sprawia, że pacjent może mieć kontakt z tego typu specjalistą. Technik ortopeda nie ma uprawnień do samodzielnego przyjmowania pacjentów, ale stanowi nieodzowną pomoc dla specjalisty w klinice ortopedycznej https://ortho-expert.pl/. Pomoc ta okazuje się szczególnie istotna, gdy na wizycie zjawia się pacjent, który ma ograniczone możliwości poruszania się. Technik ortopeda pomoże także lekarzowi również jeśli trzeba będzie sporządzić odlew gipsowy, dokonać pomiarów, czy też dobrać właściwe przyrządy ortopedyczne.

Teraz wiesz już na czym polega zawód technika ortopedycznego i jakie warunki trzeba spełnić, aby nim zostać. Wiesz także jakie ścieżki zawodowe czekają na ludzi wyspecjalizowanych w tym kierunku i gdzie można ich spotkać.